Skip Navigation LinksCímlap > All-in-One számítógép


Apple iMac | Asus V222 All-In-One PC | Asus V241IC All-in-One PC | Asus V272UN All-in-One PC | Asus Z272SD All-In-One PC | Asus ZN242GD All-In-One PC | Dell Inspiron 22 3280 All-in-One PC | Dell Inspiron 24 3480 All-In-One PC | HP 200 G3 All-in-One PC | HP 22-c All-In-One PC | Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU | MSI Pro 20E 7M All-in-One PC |

All-in-One számítógép

1035 találat
100 találat oldalanként
 Termék
(Cikkszám)
ProcesszorMemóriaHDD
SSD
VideoOSBruttó ár
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_12GBW10HPH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 4000 GB
0 GB
Intel HD 620W1064329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_12GBW10PS250SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 0 GB
250 GB
Intel HD 620W10P64329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_16GBS120SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 4000 GB
120 GB
Intel HD 620-329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_16GBS250SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 2000 GB
250 GB
Intel HD 620-329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_16GBW10HPH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 2000 GB
0 GB
Intel HD 620W1064329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBW10HPS500SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 0 GB
500 GB
Intel HD 620W1064329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBW10PS120SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 2000 GB
120 GB
Intel HD 620W10P64329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_S1000SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 4000 GB
1000 GB
Intel HD 620-329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_W10HPS500SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 2000 GB
500 GB
Intel HD 620W1064329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_W10PS1000SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 0 GB
1000 GB
Intel HD 620W10P64329 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_W10PS250SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 4000 GB
250 GB
Intel HD 620W10P64329 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_16GBS250SSD_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
16 GB 0 GB
250 GB
Intel UHD 620-330 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_16GBW10HP_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
16 GB 1000 GB
0 GB
Intel UHD 620W1064330 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_8GBW10HPH2TB_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
8 GB 2000 GB
0 GB
Intel UHD 620W1064330 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_8GBW10PS120SSD_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
8 GB 0 GB
120 GB
Intel UHD 620W10P64330 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_W10HPS500SSD_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
4 GB 0 GB
500 GB
Intel UHD 620W1064330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_12GBS500SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 0 GB
500 GB
Intel HD 620-330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_16GBH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 4000 GB
0 GB
Intel HD 620-330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_16GBW10P_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 0 GB
256 GB
Intel HD 620W10P64330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_8GBW10PH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 2000 GB
0 GB
Intel HD 620W10P64330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_S500SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 4000 GB
500 GB
Intel HD 620-330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_W10HPS120SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 4000 GB
120 GB
Intel HD 620W1064330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_W10HPS250SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 2000 GB
250 GB
Intel HD 620W1064330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_W10PS500SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 0 GB
500 GB
Intel HD 620W10P64330 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_12GBS120SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 4000 GB
120 GB
AMD 530 2GB-331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_12GBS250SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 2000 GB
250 GB
AMD 530 2GB-331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_12GBW10HPH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 2000 GB
0 GB
AMD 530 2GBW1064331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_16GBS120SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 2000 GB
120 GB
AMD 530 2GB-331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBS1000SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 0 GB
1000 GB
AMD 530 2GB-331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBS250SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 4000 GB
250 GB
AMD 530 2GB-331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBW10HPH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 4000 GB
0 GB
AMD 530 2GBW1064331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_S1000SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 2000 GB
1000 GB
AMD 530 2GB-331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_W10PS120SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 4000 GB
120 GB
AMD 530 2GBW10P64331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_W10PS250SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 2000 GB
250 GB
AMD 530 2GBW10P64331 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_12GBW10PS120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 1000 GB
120 GB
Intel HD 620W10P64334 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBS1000SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 1000 GB
1000 GB
Intel HD 620-334 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBW10PS250SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 1000 GB
250 GB
Intel HD 620W10P64334 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_12GBN120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
12 GB 1000 GB
120 GB
Intel UHD 620-335 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_8GBN250SSDH1TB_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
8 GB 1000 GB
250 GB
Intel UHD 620-335 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_W10PN120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
4 GB 1000 GB
120 GB
Intel UHD 620W10P64335 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_12GBW10PH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 1000 GB
0 GB
Intel HD 620W10P64335 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_8GBS500SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 1000 GB
500 GB
Intel HD 620-335 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_8GBW10HPS120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 1000 GB
120 GB
Intel HD 620W1064335 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_16GBS250SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 1000 GB
250 GB
AMD 530 2GB-336 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_16GBW10HPH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 1000 GB
0 GB
AMD 530 2GBW1064336 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBW10PS120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 1000 GB
120 GB
AMD 530 2GBW10P64336 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_W10HPS500SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 1000 GB
500 GB
AMD 530 2GBW1064336 900 Ft
Dell Inspiron 22 3280 All-in-One PC (fekete)
(3280FI5WA1_265372_8GBS120SSD_S)
Intel Core i5-8265U 1,6
4 Cores, 6M Cache, up to 3,90 Ghz
8 GB 0 GB
120 GB
Intel UHD 620W1064338 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_12GBS500SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 2000 GB
500 GB
Intel HD 620-339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_12GBW10HPS120SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 2000 GB
120 GB
Intel HD 620W1064339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_12GBW10PH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 4000 GB
0 GB
Intel HD 620W10P64339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_16GBW10HPS250SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 0 GB
250 GB
Intel HD 620W1064339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_16GBW10PH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 2000 GB
0 GB
Intel HD 620W10P64339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBS500SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 4000 GB
500 GB
Intel HD 620-339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBW10HPS120SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 4000 GB
120 GB
Intel HD 620W1064339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBW10HPS250SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 2000 GB
250 GB
Intel HD 620W1064339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_8GBW10PS500SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 0 GB
500 GB
Intel HD 620W10P64339 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_W10PS500SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 2000 GB
500 GB
Intel HD 620W10P64339 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_12GBS500SSD_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
12 GB 0 GB
500 GB
Intel UHD 620-340 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_12GBW10HPS120SSD_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
12 GB 0 GB
120 GB
Intel UHD 620W1064340 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_16GBH4TB_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
16 GB 4000 GB
0 GB
Intel UHD 620-340 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_16GBW10P_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
16 GB 1000 GB
0 GB
Intel UHD 620W10P64340 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_8GBW10HPS250SSD_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
8 GB 0 GB
250 GB
Intel UHD 620W1064340 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_8GBW10PH2TB_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
8 GB 2000 GB
0 GB
Intel UHD 620W10P64340 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_W10PS500SSD_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
4 GB 0 GB
500 GB
Intel UHD 620W10P64340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_12GBS120SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 4000 GB
120 GB
Intel HD 620-340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_12GBS250SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 2000 GB
250 GB
Intel HD 620-340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_12GBW10HPH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 2000 GB
0 GB
Intel HD 620W1064340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_16GBS120SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 2000 GB
120 GB
Intel HD 620-340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_8GBS1000SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 0 GB
1000 GB
Intel HD 620-340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_8GBS250SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 4000 GB
250 GB
Intel HD 620-340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_8GBW10HPH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 4000 GB
0 GB
Intel HD 620W1064340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_S1000SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 2000 GB
1000 GB
Intel HD 620-340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_W10PS120SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 4000 GB
120 GB
Intel HD 620W10P64340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_W10PS250SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 2000 GB
250 GB
Intel HD 620W10P64340 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_12GBW10PH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 2000 GB
0 GB
AMD 530 2GBW10P64341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_16GBS500SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 0 GB
500 GB
AMD 530 2GB-341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_32GB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
32 GB 0 GB
256 GB
AMD 530 2GB-341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBS500SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 2000 GB
500 GB
AMD 530 2GB-341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBW10HPS120SSDH2TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 2000 GB
120 GB
AMD 530 2GBW1064341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBW10PH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 4000 GB
0 GB
AMD 530 2GBW10P64341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_W10HPS1000SSD_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 0 GB
1000 GB
AMD 530 2GBW1064341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_W10HPS250SSDH4TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 4000 GB
250 GB
AMD 530 2GBW1064341 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_12GBW10HPS250SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 1000 GB
250 GB
Intel HD 620W1064344 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_16GBS500SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 1000 GB
500 GB
Intel HD 620-344 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_16GBW10HPS120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 1000 GB
120 GB
Intel HD 620W1064344 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_32GBH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
32 GB 1000 GB
0 GB
Intel HD 620-344 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JDHV_W10HPS1000SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 1000 GB
1000 GB
Intel HD 620W1064344 900 Ft
Dell Inspiron 24 3480 All-in-One PC (fekete)
(3480FI3UA1_W10HPN250SSDH1TB_S)
Intel Core i3-8145U 2,1
2 Cores, 4M Cache, up to 3.90 GHz
4 GB 1000 GB
250 GB
Intel UHD 620W1064345 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_16GBS250SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 1000 GB
250 GB
Intel HD 620-345 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_16GBW10HPH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 1000 GB
0 GB
Intel HD 620W1064345 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_8GBW10PS120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 1000 GB
120 GB
Intel HD 620W10P64345 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JEHV_W10HPS500SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 1000 GB
500 GB
Intel HD 620W1064345 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_12GBS500SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 1000 GB
500 GB
AMD 530 2GB-346 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_12GBW10HPS120SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
12 GB 1000 GB
120 GB
AMD 530 2GBW1064346 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_16GBW10PH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
16 GB 1000 GB
0 GB
AMD 530 2GBW10P64346 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_8GBW10HPS250SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
8 GB 1000 GB
250 GB
AMD 530 2GBW1064346 900 Ft
Lenovo IdeaCentre 520 22 IKU All-in-One PC (fekete)
(F0D500JFHV_W10PS500SSDH1TB_S)
Intel Core i3-7020U 2,3
2 Cores, 3M Cache, 2,30 GHz
4 GB 1000 GB
500 GB
AMD 530 2GBW10P64346 900 Ft
Dell Inspiron 22 3280 All-in-One PC (fekete)
(3280FI5WA1_265372_16GB_S)
Intel Core i5-8265U 1,6
4 Cores, 6M Cache, up to 3,90 Ghz
16 GB 1000 GB
0 GB
Intel UHD 620W1064348 900 Ft
Dell Inspiron 22 3280 All-in-One PC (fekete)
(3280FI5WA1_265372_S500SSD_S)
Intel Core i5-8265U 1,6
4 Cores, 6M Cache, up to 3,90 Ghz
4 GB 0 GB
500 GB
Intel UHD 620W1064348 900 Ft
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1035 találat
100 találat oldalanként